– Vi tog in professionell hjälp med avtal och exportklassificeringar, vilket gjorde att vi kunde påskynda marknadsföringen i de länder vi valde att rikta oss till. De aktiviteter som checken finansierade var bra och viktiga komplement till de investeringar vi själva gjort, tillexempel tillsammans med Business Sweden, säger Peter Ljungkvist, CEO på Micropol.

Micropols internationella affär växte med 80% under 2020 jämfört med 2019 och just internationalisering är en av Micropols viktigaste tillväxtaktiviteter.

Läs hela artikeln här