”Waboba har under nästan två decennier utvecklats till en unik aktör i sin nisch med fantastiska produkter och en mycket skicklig organisation som leds av Axel von Heland, VD för Waboba. Dessutom har man lyckats bygga ett starkt varumärke genom unika produkter och väl utvecklade försäljningskanaler”, kommenterar Jan-Olof Svensson, VD på Pamica.

Waboba säljer sina produkter i över 70 länder. De största produktgrupperna utgörs av ”backyard games” och ”beach games”. Verksamheten lägger stort fokus på produktdesign, varumärkesbyggande, försäljning och marknadsföring. Omkring 5 nya produkter lanseras varje och år och totalt är 55 produkter egenutvecklade och lanserade genom åren.

”Vi har vuxit snabbt och under de senaste åren undersökt möjligheten att hitta en stark ägare med kompetens att stötta oss i vår fortsatt expansion och breddning av produktutbudet. Nu får vi tillgång till många nya kompetenser genom Pamicas nätverk och ser fram emot att utveckla Waboba tillsammans”, kommenterar Axel von Heland, VD för Waboba.