Vår historia

Pamica Group – berättelsen fram till idag

2003

2003 grundade Jan-Olof Svensson (”Josa”) transaktionsrådgivaren IMAP tillsammans med sin barndomsvän Bengt Jönsson. Under ett drygt decennium byggde de upp en framgångsrik verksamhet och ett omfattande nätverk bland svenska mindre och medelstora företag, dess grundare och ledare.

2015

2015 lämnade Josa IMAP för att, tillsammans med några medarbetare och cirka 180 svenska entreprenörer, etablera Pamica. Pamicas affärsidé var att investera, äga och efter ett antal år sälja företrädesvis välskötta, svenska mindre bolag med vinst. Verksamheten var unik i Sverige då de 180 entreprenörerna inte bara var ägare, utan aktivt bidrog till verksamheten och ägda bolag med sina nätverk och sin kompetens.

2018

Modellen visade sig fungera väl och verksamheterna, som drevs genom ”fonderna” Pamica AB och Pamica 2 AB, uppvisade god och lönsam tillväxt: 14 portföljbolag som fortsatt ägs inom konjunkturoberoende nischer förvärvades under åren 2018–2022. Cirka 60 tilläggsförvärv genomfördes. Sedan 2018 har Pamica Group uppvisat stark försäljnings- och EBITA-tillväxt.

2021

Under 2021 närmades sig den så kallade exitfasen för de första investeringarna och ägarna utvärderade olika alternativ. Slutsatsen, efter en djupare analys av samtliga ägda bolag, var att den framtida värdepotentialen vid ett fortsatt ägande av portföljen vida översteg värdeskapandet vid en exit. Beslut fattades därför om att ändra Pamicas affärsidé till att äga och utveckla bolag utan tidsbegränsning.

2022/23

Som en följd av beslutet flyttades bolagen från ägarbolagen Pamica AB och Pamica 2 AB till det nybildade Pamica Group, med en ”evig” ägarhorisont. Därutöver sköt en stor andel av de 180 ägarna till ytterligare drygt 400 Mkr för nya investeringar i ett tredje investeringsbolag, Pamica III AB, som vid årsskiftet 2022/23 kommer bli en del av Pamica Group i utväxling mot aktier.

Sedan beslutet att bilda Pamica Group har organisationen förstärkts inom områdena Företagsutveckling, Ekonomistyrning, Transaktioner, HR och IR/Kommunikation. Totalt arbetar ett 10-tal personer på Pamica Group och stöttas av det omfattande nätverket av entreprenöriella ägare när det gäller såväl att hitta, utvärdera som att utveckla ägda verksamheter. Därutöver har en ytterst välrenommerad styrelse rekryterats.

This site is registered on wpml.org as a development site.