Vi förstärker det entreprenören vill göra

Långsiktighet, engagemang och expertis kombinerat med en tydlig strategi

Pamica förstärker det entreprenören vill göra med kompetens, genomförande och ledarskap. Vi arbetar tillsammans för att skapa värde våra onoterade och etablerade tillväxtföretag.

Investeringsmodell

Långsiktighet

Vi genomför investeringar tillsammans med säljande aktieägare som återinvesterar del av erhållen köpeskilling. Pamicas ägarperspektiv är evigt.

Engagemang och expertis

Vi tillför industriell kompetens via ett aktivt engagemang i styrelser och i projekt. Alla personer anslutna till Pamica har dokumenterad erfarenhet av investeringar, som företagare och/eller som aktiva ägare i familjeföretag.

Strategi och mål

Efter ett förvärv definieras en målbild, en affärsplan, samt en handlingsplan för att maximera din verksamhets utveckling och värdeskapande.

Evig investeringshorisont

Vi arbetar aktivt med att utveckla och stötta alla våra bolag med en målsättning om ökad försäljning och stärkta marginaler genom såväl organisk tillväxt som tilläggsförvärv.

Flexibilitet och utrymme för långsiktigt företagsbyggande

Pamicas ägarandel

51-100%

Pamicas belåningsgrad

30-50%

Pamicas innehavsperiod

Evigt ägande

Hållbarhet

En central del i vårt arbete utgår från principerna att utveckla vad vi kallar för Fina Bolag. En viktig del i den definitionen är att hållbarhetsarbetet tar en central plats. Under 2023 genomför vi en väsentlighetsanalys tillsammans med Pamicas medarbetare, aktieägare, ägda bolag och andra intressenter.

För dig som är redo för en spännande tillväxtresa

Vi hjälper dig att skala upp verksamheten och gemensamt utvecklar vi den. Vi är en grupp entreprenörer som jobbar med andra entreprenörer för att nå gemensamt uppsatta mål.

Hur vi adderar värde
This site is registered on wpml.org as a development site.