Vi engagerar oss i bolagets och entreprenörens bästa

Partners i tillväxt

Vi driver tillväxt och skapar värde genom att utveckla och stötta alla våra bolag. Vi förstärker det entreprenören och ledningen vill bygga upp genom att tillföra kompetens, kapital, aktivt ägande och ett brett nätverk. Vi arbetar nära entreprenören och ledningen hela vägen och jobbar mot ett gemensamt mål – framgång och tillväxt.

Den bästa av två världar
Du kan känna dig trygg i en försäljning med oss. I samband med förvärvet definieras en målbild, en affärsplan, samt en handlingsplan för hur vi ska nå målen. Genom vår modell möjliggör vi riskspridning för entreprenören med fortsatt stort ägarintresse:
  • 1
    Genom att avyttra bolaget inom ramen för vår modell erbjuds du som entreprenör riskspridning och delförsäljning.
  • 2
    Genom återinvestering erbjuds du som entreprenör möjlighet till fortsatt värdeskapande tillsammans med Pamica.

Branschoberoende investeringsprofil

Vår investeringsprofil är branschoberoende. Det innebär att investeringar kan göras i de flesta branscher med undantag för fastighetsbolag. Vi anser att det är viktigt att investera i olika branscher för att sprida och minimera riskerna för våra ägare.

Vi vänder oss främst till etablerade, ägarledda bolag som är redo för nästa steg. Vår viktigaste målgrupp är familjeföretagaren eller ensamföretagaren som står inför en ägarförändring. Bolagen vi förvärvar skall vara välskötta, lönsamma, etablerade och gärna med internationella möjligheter.

Vi vill att du lyckas – tillsammans utvecklar vi företaget

Pamica består av engagerade entreprenörer med välgrundad kompetens inom investeringar och affärsutveckling.

Vi förstärker det du som entreprenör vill göra med kompetens, genomförande och ledarskap. Vi ska skapa värden för ägare och investerare via investeringar i onoterade och etablerade tillväxtföretag.

Investeringsstrategi

Dags att växla upp för framtiden?

Kontakta oss
This site is registered on wpml.org as a development site.