Tillsammans ingår vi ett partnerskap och bygger Fina Bolag

Över 200 entreprenörer som stöttar ditt bolags tillväxt

Vi är en grupp svenska entreprenörer som genom aktivt styrelsearbete och stöd bidrar till företags utveckling. Flertalet av oss har själva lett och byggt företag. Vi bidrar genom engagemang, nätverk, industriell kompetens, affärsmannaskap och kapital i onoterade och finansiellt välmående bolag.

Vi deltar aktivt i bolagens utveckling
Alla vi på Pamica har dokumenterad bakgrund av investeringar och som företagare och/eller med aktivt ägande i familjeföretag. Genom vår modell kan befintliga ägare och ledningar kombinera fördelarna med en försäljning med fördelen att ingå i Pamica Group. Du får ta del av vår kompetens och vårt nätverk, har ett fortsatt betydande ägande samt tar del av en framtida värdepotential genom återinvestering.

Med siktet framåt och uppåt

Vi jobbar aktivt, i nära partnerskap med entreprenören och ledningen, med att utveckla och coacha våra bolag. På så vis skapar vi förutsättningar för tillväxt, effektivisering och marginaloptimering. Men även för organisationsutveckling, uppföljning, tillägsförvärv och strategisk positionering. Vår primära målgrupp är familjeföretagaren eller ensamföretagaren som står inför en ägarförändring. Bolagen ska vara välskötta och historiskt lönsamma med en tydlig tillväxtagenda.

Vår modell

Vi förvärvar små och medelstora bolag och utvecklar dem tillsammans med framgångsrika entreprenörer. Tillsammans gör vi bolagen uthålligt framgångsrika och ger dem ökat värde och välstånd. Det kallar vi Fina Bolag.

Över 50 tilläggsförvärv

Våra bolags framgångar bygger på förmåga att växa lönsamt på egna meriter. Vissa bolag gynnas av att även konsolidera sin bransch eller genomföra strategiska förvärv. Pamicas bolag har sedan 2016 genomfört över 50 tilläggsförvärv.

Fler än 200 entreprenörer

Vi är över 200 entreprenörer och företagsledare som äger Pamica och har själva stor kunskap från att själva utveckla och leda företag. Med hjälp av långsiktighet, professionalitet och ödmjukhet vill vi skapa värde i de onoterade och finansiellt välmående bolag som Pamica äger.

Det faktum att vi själva är entreprenörer som hjälper entreprenörer öppnar för möjligheter. Det är därför investerare som letar efter värde investerar hos oss och det är därför entreprenörer och företagsledare föredrar Pamica.

Vi engagerar oss i bolagets och entreprenörens bästa

Vi driver tillväxt och skapar värde genom att utveckla, stötta och vara nära våra bolag. Genom att tillföra kompetens, kapital och med ett aktivt ägande och ett brett nätverk hjälper vi att förstärka det entreprenören och ledningen vill bygga.

Hur vi adderar värde

Vi utvecklar våra bolag tillsammans

Vi hjälper dig att skala upp verksamheten och gemensamt utvecklar vi den till att nå sin fulla potential. Tillsammans arbetar vi hårt för att nå våra gemensamma mål.

Investeringsstrategi

Dags att växla upp för framtiden?

Kontakta oss
This site is registered on wpml.org as a development site.