Jan-Olof Svensson

CEO

073 373 00 80
janolof.svensson@pamica.se

Född 1960. Anställd sedan 2015
Nationalitet: Svensk

Tidigare erfarenheter

Jan-Olof grundade Pamica 2015 tillsammans med Bengt Jönsson. Från 2003 fram till Pamicas grundade var han founding partner på IMAP Sweden där han framgångsrikt arbetade som transaktionsrådgivare. Jan-Olof har erfarenhet som revisor, CFO och affärsutveckling inom olika organisationer och branscher.

Utbildning

Ekonomistudier på Lunds Universitet 1984-1986 med inriktning redovisning och finansiering.

Andra väsentliga uppdrag

N/A

Lenny Månsson

Head of M&A

070 757 77 84
lenny@pamica.se

Född 1972. Anställd sedan 2018
Nationalitet: Svensk

Tidigare erfarenheter

Lenny Månsson arbetade tidigare på Swedbank där han främst arbetade med finansiering till mindre och medelstora bolag samt fastighetsvärdering. Dessförinnan arbetade Lenny på Lenner & Partners Corporate Finance som transaktionsrådgivare inom publika och privata transaktioner och på corporate finance avdelningen på Alfred Berg Fondkommission.

Utbildning

Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Andra väsentliga uppdrag

N/A

Malin Sundbäck

CFO

070 835 07 18
malin@pamica.se

Född 1971. Anställd sedan 2018
Nationalitet: Svensk

Tidigare erfarenheter

Malin var under perioden 2011-2018 CFO för TylöHelo Group där hon även satt med i ledningsgrupp och styrelse. Dessförinnan var Malin CFO på Hafa Bathroom Group 2003-2011, även där medlem i ledningsgruppen och som sekreterare i styrelsen. Dessförinnan arbetade Malin i olika bolag och roller inom Bo Håkanssons sfär av bolag i Malmö och Lund 1997-2003, bland annat som Corporate finance analytiker, redovisningschef och sedermera CFO på Active Biotech AB (noterat på O-listan).

Utbildning

Handelshögskolan i Stockholm, Master of Science in Business and Administration, Finansiell Ekonomi och Redovisning & Finansiering. Board Certificate, styrelseutbildning i samarbete med KPMG, Spencer Stuart och Carnegie.

Andra väsentliga uppdrag

N/A

Frida Svensson

Senior M&A Analyst

072 227 74 00
frida@pamica.se

Född 1993. Anställd sedan 2015
Nationalitet: Svensk

Tidigare erfarenheter

Varit med sedan starten av Pamica och involverad i samtliga plattformsförvärv som analytiker och portföljbolags tilläggsförvärv som projektledare. Dessförinnan praktiserat för Clearwater International i London inom M&A och transaktionsrådgivning.

Utbildning

Business Finance degree, University of Central Arkansas.

Andra väsentliga uppdrag

N/A

Johanna Björkner Pernvik

Investment Manager

070 314 40 60
johanna@pamica.se

Född 1969. Anställd sedan 2016
Nationalitet: Svensk

Tidigare erfarenheter

Anställd i SKF-koncernen 1995–2016 i olika ledande befattningar på C & D-nivå, inklusive Director, Industrial Market, Value & Portfolio Management, Ansvarig för globala strategiprocesser industriell marknad, global portföljförvaltning och lanseringar för den industriella marknaden, Chef för värderealisering och VD för dotterbolaget SKF Nova.

Utbildning

Civilingenjör i maskinteknik, Chalmers tekniska högskola. Board Certificate, styrelseutbildning i samarbete med KPMG, Spencer Stuart och Carnegie.

Andra väsentliga uppdrag

Medlem av ett flertal styrelser i bolag inom Pamica Group.

Josefine Dijkstra

M&A Analyst

073 531 93 16
josefine@pamica.se

Född 1994. Anställd sedan 2022
Nationalitet: Svensk

Tidigare erfarenheter

Josefine har gjort praktik som aktieanalytiker på Moat Investing.

Utbildning

Heriot-Watt University, Master of Business Administration (MBA), inriktning finans, Linnéuniversitetet, Ekonomie kandidatexamen, huvudområde: Företagsekonomi.

Andra väsentliga uppdrag

N/A

Johan Hähnel

Investor & Corporate Relations

0706 056 334
johan.h@pamica.se

Född 1965. Anlitad sedan 2022
Nationalitet: Svensk

Tidigare erfarenheter

Johan har en bakgrund som verkställande direktör för Comir AB samt bland annat informationsdirektör för EQT Partners, Nordea Asset Management, Atle, och informationschef på 3i och Stockholmsbörsen. Därutöver är eller har han på konsultbasis, under ett antal år för respektive bolag, varit inhyrd i ledningen och/eller som IR-chef för bland annat ACQ Bure, BHG Group, Solid Försäkring, Linc, Cavotec, Internationella Engelska Skolan och MedCap.

Utbildning

Kandidatexamen i marknadsföring och ekonomi från Stockholms universitet.

Andra väsentliga uppdrag

Styrelseledamot i Comir AB och Jolorito AB. Verkställande direktör för Comir AB och Jolorito AB. Diverse konsultuppdrag inom finansiell kommunikation för noterade bolag, varav som medlem av ledningen i Bure EquityAB och Solid Försäkringsaktiebolag AB.

Ulf Stierna

Group accounting

073 346 23 27
ulf@pamica.se

Född 1974. Anställd sedan 2022
Nationalitet: Svensk

Tidigare erfarenheter

Under de senaste 14 åren haft olika tjänster inom ekonomi/finans/koncern på AJ Produkter AB, innan dess åtta år inom Getingekoncernen.

Utbildning

Ekonomiprogram på Högskolan i Halmstad samt kompletterande studier på University of San Diego.

Andra väsentliga uppdrag

N/A

Johan Granlund

HR Manager & Business development

0735 71 90 80
johan@pamica.se

Född 1970. Anställd sedan 2022 (arbetat med Pamica sedan 2018)
Nationalitet: Svensk

Tidigare erfarenheter

Johan Granlund har sedan 2018 jobbat som strategisk rådgivare med Pamicas ägande och utveckling av deras portföljbolag och har sedan 2022 jobbat i koncernen som operativ chef och HR-chef.

Han har jobbat med förändring och att utveckla verksamheter, ledare och grupper i över 25 år i roller som VD, managementkonsult, strategisk rådgivare och grundare av bolag. Johan har erfarenhet från globala koncerner inom Telecom och Bemanning/Rekrytering/HR-tjänster, PE- & familjeägda bolag samt noterade bolag.

Utbildning

Civilekonom. Magisterexamen från MarknadsAkademien. Board Company – Board Certificate, styrelseutbildning i samarbete med KPMG, Spencer Stuart och Carnegie. Arena Teams – Certifierad Arena konsult inom verksamhets- & ledarskapsutveckling. Universal Coaching – Individutveckling & Coaching.

Andra väsentliga uppdrag

Flera styrelser för företag i Pamica Group.

Malin Ek

Head of Legal

070 235 05 45
malin.ek@pamica.se

Född 1988. Anställd sedan 2022
Nationalitet: Svensk

Tidigare erfarenheter

Advokat 2018-2022. Senast senior associate på Setterwalls Advokatbyrå och tidigare senior associate respektive associate på Wistrand Advokatbyrå och Advokatfirman Cederquist. Arbetat huvudsakligen med M&A, finansiering och bolagsrättsliga frågor. Tingsmeriterad (Borås tingsrätt).

Utbildning

Juristexamen Göteborgs Universtitet. Postgraduate Certificate i internationell finansieringsrätt från Queen Mary University of London.

Andra väsentliga uppdrag

N/A

Jesper Wijk

Junior projektledare M&A

jesper.wijk@pamica.se

Född 1994. Anställd 2023.
Nationalitet: Svensk

Tidigare erfarenheter

Jesper har arbetat med aktieanalys och portföljförvaltning på IKC Capital och var dessförinnan anställd på fastighetsbolaget Heimstaden, där han arbetade med finansiering, transaktioner och diverse kapitalmarknadsprodukter.

Utbildning

M.Sc. Finance and Economics från Lunds Universitet

Andra väsentliga uppdrag

N/A

Jan-Olof Svensson

CEO

073 373 00 80
janolof.svensson@pamica.se

Lenny Månsson

Head of M&A

070 757 77 84
lenny@pamica.se

Malin Sundbäck

CFO

070 835 07 18
malin@pamica.se

Frida Svensson

Senior M&A Analyst

072 227 74 00
frida@pamica.se

Johanna Björkner Pernvik

Investment Manager

070 314 40 60
johanna@pamica.se

Josefine Dijkstra

M&A Analyst

073 531 93 16
josefine@pamica.se

Johan Hähnel

Investor & Corporate Relations

0706 056 334
johan.h@pamica.se

Ulf Stierna

Group accounting

073 346 23 27
ulf@pamica.se

Johan Granlund

HR Manager & Business development

0735 71 90 80
johan@pamica.se

Malin Ek

Head of Legal

070 235 05 45
malin.ek@pamica.se

Jesper Wijk

Junior projektledare M&A

jesper.wijk@pamica.se

Styrelse

Läs mer

Ledning

Läs mer

Karriär

Är du intresserad och har rätt profil för att arbeta inom Pamica Group och våra bolag?

Karriär