Investeringsmodell

Tillsammans med ledningsgruppen och återinvesterande ägare utformas affärsplanen.

  • Vi genomför investeringar tillsammans med säljande aktieägare som återinvesterar del av erhållen köpeskilling.
  • Vi tillför industriell kompetens via ett aktivt engagemang i styrelser och i projekt. Alla personer anslutna till Pamica har dokumenterad erfarenhet av investeringar, som företagare och/eller aktivt ägande i familjeföretag.
  • Efter ett förvärv definieras en målbild och en affärsplan samt en handlingsplan för att maximera verksamhetens utveckling och värdeskapande.

Strukturella mål vid en investering

  • Pamicas ägarandel: 51–100%
  • Belåning: 30–50%
  • Innehavsperiod: Evigt ägande

Tillsammans ingår vi ett partnerskap som alla vinner på. Vi vill skapa tillväxt, Fina Bolag och därmed värde och en hög avkastning till ägarna

Evig investeringshorisont

  • Vi arbetar aktivt med att utveckla och stötta alla våra bolag. Historiskt kan Pamicas bolag påvisa såväl finansiella och operativa som strategiska förbättringar.
  • Vi har en evig investeringshorisont med en målsättning om ökad försäljning och stärkta marginaler  genom organisk tillväxt och/eller tilläggsförvärv.

För dig som är redo för en spännande tillväxtresa

Vi hjälper dig att skala upp verksamheten och gemensamt utvecklar vi den. Vi är en grupp entreprenörer som jobbar med andra entreprenörer för att nå gemensamt uppsatta mål.

Hur vi adderar värde

Dags att nå full potential?

Kontakta oss