Partners i tillväxt

Vi arbetar nära entreprenören och ledningen hela vägen och jobbar mot ett gemensamt mål – tillsammans når vi framgång.

Vi vänder oss till etablerade, ägarledda bolag som är redo för nästa steg. Vår viktigaste målgrupp är familjeföretagaren eller ensamföretagaren som står inför en ägarförändring. Bolagen skall vara välskötta, lönsamma, etablerade och gärna med internationella möjligheter.

Tydliga mål

Vi erbjuder trygghet i en försäljning och vill verka för bolagets och entreprenörens bästa. I samband med förvärvet definieras en målbild och en affärsplan samt en handlingsplan för att nå målen.

Vi erbjuder trygghet, en tydlig horisont och vi följer verksamheten på nära håll hela vägen

Det bästa av två världar

Vi möjliggör riskspridning för entreprenören med fortsatt stort ägarintresse

  • Genom att avyttra bolaget inom ramen för vår modell erbjuds entreprenören riskspridning och delförsäljning.
  • Genom återinvestering erbjuds entreprenören ett fortsatt betydande möjligt värdeskapande tillsammans med Pamica.

Bland våra ägare finns över 200 entreprenörer som kan bidra med sin erfarenhet och kompetens

Branschoberoende investeringsprofil

Vår investeringsprofil är branschoberoende, vilket innebär att investeringar kan göras i de flesta branscher med undantag för fastighetsbolag. Vi anser att det är viktigt att investera i olika branscher för att sprida och minimera riskerna i Pamica Group.

Vi vill att du lyckas – tillsammans utvecklar vi företaget

Pamica är ett team av engagerade entreprenörer med välgrundad kompetens inom investeringar och affärsutveckling.

Investeringsstrategi

Dags att växla upp för framtiden?

Kontakta oss