Tillsammans bygger vi fina bolag

Verklighet och vision

Vi jobbar nära bolagen och hjälper till med verksamhetsutveckling. Tillsammans når vi gemensam framgång.

Vi vänder oss till etablerade, ägarledda bolag som är redo för nästa steg. Vi kartlägger var bolaget står i dag och det gemensamma målet. Tillsammans tar vi reda på hur vi tar oss dit och gör vad som krävs för en lyckad tillväxtresa. Tillsammans skapar vi fina och lönsamma bolag som är attraktiva arbetsgivare där medarbetare mår bra och utvecklas.

Pamicas Fina Bolag

Vi har tagit fram ett ramverk som hjälper oss i utvecklandet av Fina Bolag. Ramverket genomlyser alla väsentliga delar för att stärka strukturkapitalet i bolagen och leder i slutändan till lönsam och uthållig tillväxt.

Vi är själva entreprenörer och i varje investering går vi in med ett helhjärtat partnerskap. Vi gör den här resan tillsammans.

Engagerade entreprenörer som jobbar mot ett gemensamt mål

Engagerade entreprenörer som jobbar mot ett gemensamt mål

Vi är ett team där var och en bidrar med sin erfarenhet och kompetens. Vi har fokus på verksamheten och deltar aktivt i bolagens utveckling. Vi vill åt samma håll och tillsammans bygger vi Fina Bolag för framtiden.

Vårt mål är att skapa tillväxt, värde och hög avkastning till ägarna

Entreprenörerna som är kopplade till Pamica har alla en dokumenterad bakgrund från investeringar som Pamica gjort eller som affärsmän i ledande positioner inom relevanta industrier och branscher.

Investeringsstrategi

Är du redo för nästa steg?

Kontakta oss