De >200 entreprenörer och företagsledare som äger Pamica och bidrar till koncernbolagen har unik kunskap från att själva utveckla och leda mindre och medelstora företag. De är långsiktiga, professionella, ödmjuka och tillför ett brett nätverk av kompetenser. Tillsammans med bolagsledningar och anställda skapar de värde i de fina onoterade och finansiellt välmående bolag Pamica äger.

Under juli 2022 sköt ett stort antal av Pamicas ägare till ytterligare drygt 400 Mkr till 4-5 intressanta plattformsförvärv för att öka antalet plattformsbolag. Den befintliga ägarkretsen är fullt ut fokuserade på att Pamica ska utveckla fler små och medelstora företag, göra dem uthålligt framgångsrika och därmed skapa värde och välstånd.

Det faktum att vi leds av entreprenörer för entreprenörer öppnar för möjligheter. Det är därför investerare som letar efter värde, investerar hos oss och entreprenörer och företagsledare föredrar Pamica.