Så här bygger vi fina bolag

Pamica är en grupp svenska entreprenörer som med sitt breda nätverk, industriella kompetens och affärsmannaskap bidrar till företags utveckling genom aktivt styrelsearbete och stöd för våra bolag. Vi skapar värde för våra bolags kunder, anställda och aktieägare genom engagemang och kapital i onoterade och finansiellt välmående bolag.

Fina bolag

Engagerade entreprenörer

> 200

Antal koncernbolag

12

Engagerade entreprenörer

> 200

Antal koncernbolag

12

Vi deltar aktivt i bolagens utveckling

Alla personer anslutna till Pamica har dokumenterad bakgrund av investeringar, som företagare och/eller aktivt ägande i familjeföretag.

Genom vår modell kan befintliga ägare kombinera fördelarna med en försäljning idag med fördelen att ingå i Pamica Group, ta del av vår kompetens och vårt nätverk, ha ett fortsatt betydande ägande och ta del av en framtida värdepotential genom återinvestering.

Med siktet framåt och uppåt

Pamica arbetar aktivt, i nära partnerskap med entreprenören och ledningen, med att utveckla och coacha våra bolag för att skapa förutsättningar för tillväxt, effektivisering, marginaloptimering, organisationsutveckling, uppföljning, tilläggsförvärv och strategisk positionering. Vår primära målgrupp är familjeföretagaren eller ensamföretagaren som står inför en ägarförändring. Bolagen ska vara välskötta och historiskt lönsamma med en tydlig tillväxtagenda.

Affärsidé

Pamica förvärvar små och medelstora bolag och utvecklar dem tillsammans med framgångsrika entreprenörer, gör dem uthålligt framgångsrika och skapar värde och välstånd, det vi kallar Fina Bolag.

Vi utvecklar våra bolag tillsammans

Vi hjälper dig att skala upp verksamheten och gemensamt utvecklar vi den. Vi är en grupp entreprenörer som jobbar med andra entreprenörer för att nå gemensamt uppsatta mål.

Investeringsstrategi

Vi är lika fast beslutna att lyckas som du är. Vi står på samma sida och vill samma sak.

Kontakta oss