Pamica förvärvar majoriteten av VEFI

11-12-2020

Dela på sociala medier

Pamica 2 AB har, tillsammans med ett bolag kontrollerat av ledningen för VEFI A/S, undertecknat ett avtal om att förvärva 100% av det norska bolaget VEFI A/S samt 100% av det polska bolaget VEFI Europa Sp. Z.o.o (tillsammans ”VEFI”). Säljare av bolagen är Oboya Horticulture Industries AB (publ). Transaktionen planeras att slutföras den 29 december 2020.

VEFI är en innovativ och marknadsledande producent av förpackningslösningar för växtodlare, framförallt professionella odlare som odlar enligt hydroponic metoden. Verksamheten har en ledande position i Norden baserat på goda kundrelationer, en hög servicenivå samt djup kunskap om kundernas behov. VEFI-bolagen sysselsätter omkring 60 anställda och beräknas omsätta omkring 100 Mkr under 2020.

Genom förvärvet får VEFI-bolagen en kapitalstark och engagerad ägare som kommer att tillföra såväl erforderligt kapital för expansion som kompetens i form av en aktiv styrelse.

”Förvärven av VEFI-bolagen blir det femte plattformsförvärvet i Pamicas andra fond, Pamica 2 AB. VEFIs verksamhet och produkter stämmer väl in i den typ av bolag som Pamica söker. Historiskt god ekonomisk utveckling, stabil marknad, tillväxtmöjligheter genom fortsatt affärsutveckling och att vi med vårt ägarnätverk kan bidra med kunskap lägger grunden för en spännande framtid. Tillsammans med nuvarande ledning har vi en attraktiv möjlighet att skapa god värdeutveckling för våra investerare, säger Jan Klippvik styrelseordförande i Pamica 2 AB.”

”Jag vill tacka Oboya Horticulture Industrier AB (publ) för samarbetet de senaste åren. Vi ser fram emot att inleda ett nytt samarbete med nya starka ägare och ser mycket positivt på framtiden, kommenterar Jan Fuglerud VD för VEFI A/S och styrelseordförande för VEFI Europa Sp.Z o.o som fortsatt kommer att leda verksamheterna.”

För ytterligare information kontakta:

This site is registered on wpml.org as a development site.