Pamica förvärvar Eriks Fönsterputs och Takteam

30-03-2021

Dela på sociala medier

Pamica 2 AB (”Pamica”) gör sin sjätte investering genom att gå in som huvudägare i fönsterputsbolaget Eriks Fönsterputs i Sverige AB (”Eriks Fönsterputs”) och takbehandlingsbolaget Takteam i sydost AB (”Takteam”). Investeringen sker tillsammans med Bolagens grundare, delägare och nyckelpersoner. Tillsammans bildar vi en koncern med två starka varumärken, som kompletterar varandra väl inom husvårdstjänster med ROT- och RUTavdrag, främst till privatpersoner.

Eriks Fönsterputs startade 1997 med visionen att erbjuda en effektiv fönsterputstjänst åt villaägare. Bolaget utför idag fönsterputstjänster i främst södra och västra Sverige. Takteam grundades 2014 med idén att erbjuda en effektiv takbehandling som ökar livslängden och kvalitén på taken, vilket blir mer ekonomiskt, miljövänligt och hållbart. Bolaget är idag verksamt i främst sydvästra och östra Sverige.

Bolagen har etablerat ledande positioner med starka varumärken på privatmarknaden baserade på erfarenhet, kunskap, hög kvalitet och service. Totalt omsätter koncernen ca 130 Mkr med mycket god lönsamhet baserat på effektiv logistik och digitaliserade arbetsrutiner.

Genom förvärvet får Bolagen en kapitalstark och engagerad ägare som kommer att tillföra såväl erforderligt kapital för expansion som kompetens i form av en aktiv styrelse.

”Pamica kan konstatera att det finns attraktiva synergier mellan bolagen, vilka kan accelerera tillväxten, effektivisera verksamheterna och förbättra lönsamheten. Genom fortsatt affärsutveckling och att vi med vårt ägarnätverk kan bidra med kunskap lägger grunden för en spännande framtid. Tillsammans med nuvarande ledning har vi en attraktiv möjlighet att skapa god värdeutveckling för våra investerare”, säger Jan Klippvik, styrelseordförande i Pamica 2 AB.

”Tjänster inom ROT och RUT är fortsatt starkt efterfrågat. Det finns en spännande marknadspotential att för bolagen erbjuda fler tjänster på en större geografisk marknad. Båda verksamheterna är väldigt välskötta och värderingsstyrda vilket skapar en fin plattform för en framgångsrik tillväxtresa tillsammans”, säger Åsa Keller, styrelseordförande för den nybildade koncernen och fd VD HomeMaid.

För ytterligare information kontakta:

Jan-Olof Svensson, mobil nr 073-3730080, janolof.svensson@pamica.se

Jan Klippvik, mobil nr 072-5851141, jan.klippvik@catella.se

 

This site is registered on wpml.org as a development site.