– Jag är oerhört glad över att vi har lyckats rekrytera Patrik med tanke på den gedigna erfarenhet han har från branschen. Vi ser fram emot att med hjälp av Patrik låta bolaget fortsätta växa och utvecklas ytterligare, en vision som både ägare och styrelse står bakom, säger styrelseordförande Lars Träff.

Safe Solutions är en lönsam Malmö-baserad säkerhetskoncern som omsätter närmare 50 miljoner kronor (2018/12) och levererar närmare 8 procent i vinst. Företaget leverera olika typer av larm- och övervakningslösningar för ökad säkerhet och ser teknik och innovation för att designa effektiva säkerhetslösningar. Exempelvis erbjuder Safe Solutions den unika och egenutvecklade tjänsten Digital Väktare som baseras på ett bevakningssystem kombineras med en intelligent 360 graders termisk kamera i toppen av en 18 meter hög mast. Lösningen erbjuder effektiv ronderande bevakning dygnet runt i realtid med beredskap för åtgärdsinsatser i händelse av att incidenter inträffar.

För Patrik Forsberg är Safe Solutions – efter åren med Great Security – ännu en spännande utmaning och han ser fram mot uppgiften att leda och fortsätta utveckla bolaget.

– Safe Solutions är ett spännande bolag som vuxit kraftigt de senaste åren, och som har en mycket spännande produkt. Genom min breda erfarenhet hoppas jag kunna förverkliga den vision som ägare och styrelse satt upp, säger han i en kommentar till sin nya roll.