Framgångsrik kapitalanskaffning till Pamica 2

21-05-2018

Dela på sociala medier

Pamica stänger nu kapitalanskaffningen till Pamica 2. Den publika emissionen är framgångsrikt slutförd genom att bolaget har rest 495 Mkr.

Efter framgångarna med Pamica 1 och en fortsatt efterfrågan från investerare beslutades i mars att resa kapital till Pamica 2. Pamica 2 är en PE-fond i Aktiebolagsform med tillstånd från Finansinspektionen. Pamica 2 förvaltas av Plain Capital Asset Management, ett förvaltningsbolag med tillstånd från Finansinspektionen att förvalta AIF fonder. Pamica skapar värde för ägare och investerare via investeringar i onoterade, mogna tillväxtföretag där man kan tillföra industriell kompetens via ett aktivt engagemang. 60 % av investerarna i Pamica 1 har valt att investera vidare i Pamica 2.

”Den framgångsrika kapitalanskaffningen visar att det finns en stor efterfrågan av att investera i PE-aktörer som ägs och drivs av entreprenörer och som investerar i mindre och mellanstora bolag.”, säger Jan-Olof Svensson, VD på det Halmstadbaserade Pamica.

Investeringsramen i Pamica 2 uppgår till ca 495 Mkr vilket gör det möjligt att förvärva 8 – 12 onoterade bolag för ett sammanlagt värde på upp mot 1 600 – 1 800 Mkr. Pamica 1 har tidigare investerat i bolag som Absortech, som förebygger fuktskador vid containertransporter, kaffeleverantören Beans in Cup, brandskyddsföretaget Cupola, säkerhetsbolaget Safe Solutions samt Somna som levererar kognitiva hjälpmedel.

”Pamica 2, som verkar mitt i flödet av intressanta affärer, kommer via sina 148 investerare erbjuda entreprenörer som söker partnerskap en intressant möjlighet och framtid”, fortsätter Jan-Olof Svensson.

Catella Bank har varit finansiell rådgivare och samordnare i samband med kapitalresningen av Pamica 2. Catella har även valt att gå in som ankarinvesterare i fonden samt gått in med ett 25-procentigt ägande i Pamica Invest 2 AB.

”Genom Pamica 2 har vi kunnat erbjuda Catella Banks kunder ett spännande investeringsalternativ och samtidigt själva tagit position för ett aktivt ägande.”, säger Jan Klippvik, på Catella och ordförande i Pamica 2.

 

För vidare information om Pamica, se www.pamica.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan-Olof Svensson, VD Pamica AB
073-373 00 80

Jan Klippvik, Catella och styrelseordförande Pamica 2
072-585 11 41

This site is registered on wpml.org as a development site.