Micropol har över 30 års erfarenhet av att utveckla produkter för både militära och civila ändamål. I de flesta fall står fiberoptikens prestanda i fokus, men inte ens de mest avancerade produkter kan fungera som avsett om de inte omges av välfungerande och ändamålsenlig kringutrustning. En sådan produkt är vår unika kabelvinda, som nu genomgått en generationsutveckling. Det huvudsakliga syftet med den nya designenen har varit att ytterligare förenkla hanteringen av kontaktdonen på vindans framsida, samtidigt som kabelns böjradie vid fastsättningen har reducerats.

De första 500 vindorna med tillhörande kablage levererades under mars till Försvarsmakten, men den internationella efterfrågan är betydligt större, eftersom vi redan med vår förra design varit marknadsledande inom segmentet.

Läs mer om Micropols breda erbjudande av vindor här