Välkommen till bolaget som tillsammans med framgångsrika entreprenörer förvärvar små och medelstora bolag och utvecklar dem, gör dem uthålligt framgångsrika och därmed skapar värde och välstånd.

Vi är öppna för hybridlösningar där du minst är 2-3 dagar per vecka i Halmstad.

Du erbjuds en utvecklande och självständig tjänst i en koncern som kännetecknas av tillväxt, utveckling och professionalism. Du kommer att få en viktig roll i arbetet med att bygga upp Pamica till nästa fas. Tillsammans med teamet på Pamica fyller du en viktig funktion för att accelerera och leverera på Pamicas förvärvsagenda.

Läs mer om tjänsten och ansökan här