Tomas Franzén

Ordförande

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilingenjörsutbildning Linköpings Universitet.
Tidigare VD och koncernchef i Bonnier AB, Com Hem AB, Eniro AB, Song Networks Holding AB och AU-System AB.

Andra väsentliga uppdrag

Styrelseordförande i bl.a. TietoEVRY Corporation, Elajo Invest AB, Bonnier News Group AB och Sappa Holding AB.

Styrelseledamot i bl.a. Axel Johnson AB, Dustin AB, Hydroscand Group AB, och Liljedahl Group AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare.

Ulrika Saxon

Styrelseledamot

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

M.Sc. Economics & Marketing, Handelshögskolan i Stockholm.
Styrelseproffs, investerare, rådgivare. Tidigare grundare och VD för Bonnier Ventures, tidigare VD för Bonnier Growth Media och Bonnier Magazines.

Andra väsentliga uppdrag

Styrelseledamot i Adlibris, SF Studios, H&H Group, Bonnier News Business.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare.

David Schelin

Styrelseledamot

Född 1965. Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

M.Sc. Electrical Engineering Chalmers Tekniska högskola.
Reservofficer, kapten i marinen.
Oberoende investerare, professionell styrelseledamot, rådgivare.
VD i Euromaint Rail Ab, Ragn-Sells AB, Group COO och Niscayah Group AB.

Andra väsentliga uppdrag

Styrelseordförande i Renall AB, styrelseledamot i Euromaint Rail Ab, Surf Cleaner, Cling Systems och Scandinavian BioGas samt senior advisor till Evli Corporate finance.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare.

Johan Ryding

Styrelseledamot

Född 1979. Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

M.Sc. Business and Economics, Handelshögskolan Göteborg.
MD i Euroflorist Scandinavia, tidigare VD och grundare av Sportamore AB (Publ).

Andra väsentliga uppdrag

Styrelseledamot i Verkkokauppa.com Oyj och Wesports Scandinavia AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare.

Jan Klippvik

Styrelseledamot

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Fil kand inom ekonomi, Stockholms universitet.
JA Klippvik Konsulter AB. Tidigare Finansiell Planering och skatterådgivning i Catella Bank Filial, Carnegie Private banking, HQ Private banking, revisor och auktoriserad revisor i Ernst & Young.

Andra väsentliga uppdrag

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare.

Lina Stolpe

Styrelseledamot

Född 1976. Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilekonomexamen från Mitthögskolan. CFO Preem, tidigare CFO Infranord och tf. CEO Infranord, VD Valmet Power samt flera ledande ekonomipositioner inom Valmet koncernen och HunterDouglas koncernen.

Andra väsentliga uppdrag

N/A

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare.

Tomas Franzén

Ordförande

Ulrika Saxon

Styrelseledamot

David Schelin

Styrelseledamot

Johan Ryding

Styrelseledamot

Jan Klippvik

Styrelseledamot

Lina Stolpe

Styrelseledamot