I samband med att Pamica Group bildades 2022, valdes det registrerade revisionsbolaget KPMG, med Jan Malm som huvudansvarig revisor, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jan Malm är medlem i FAR. KPMG har varit det registrerade revisionsbolaget för Pamica AB och Pamica 2 AB sedan 2019.

KPMG
Vikingsgatan 3
411 06 Göteborg