BiC besökte deras huvudkontor i Bromma, samt en av deras största butiker, också den belägen i Bromma. På huvudkontoret träffade BiC Christer Berggren, ansvarig avtals-förhandling och uppköp av tjänster, samt Sofie Peters, projektledare på Dahls marknadsavdelning. BiC fick även möjlighet att prata med Jessica Bergström som är butikschef i butiken i Bromma. Dahl valde nyligen Beans in Cup som deras kaffeleverantör i alla deras butiker, på lagret samt på kontoret. BiC ville veta mera om hur de ser på en kaffeleverantör, vad som är viktigt för dem samt varför de valt att lägga ett så stort fokus på en god kaffelösning i deras butiker.

Beans in Cup är mycket glada över att kunna samarbeta med ett rikstäckande, stort och professionellt företag som Dahl, som liksom Beans in Cup, högt värdesätter smak, service till kund och hållbarhet.

Läs hela artikeln på www.beansincup.se